عاشقش بودم روزایی که عاشقم نبود

دلم‏ ‏خلوت‏ ‏شاعرانه‏ ‏میخواهد‏ ‏‏ ‏کمی‏ ‏حضورتودرخانه‏ ‏میخواهد‏ ‏به‏ ‏تبع‏ ‏شاعرانه‏ ‏بگویم‏ ‏که‏ ‏دوستت‏ ‏دارم‏ ‏تونیزآهسته‏ ‏بگویی‏ ‏که‏ ‏دوستت‏ ‏دارم‏به‏ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
مرداد 92
1 پست